Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

 

AIK Bandyförening
Postadress: Box 1435, 171 28 Solna
Mailadress: kansliet@gnagetbandy.se
Telefon: 070-307 97 37
Plusgiro: 65 36 13 – 0