Styrelse

Styrelsen i AIK Bandy väljs av AIK Bandyförenings årsmöte.

På AIK Bandys årsmöte den 2 juli 2018 valdes följande styrelse:

Jonas Von Kjerrulf

Ordförande

Marco Engborg

Vice ordförande

Åke Lind

Kassör

Sören Karlsson

Ledamot

Bosse Fasth

Ledamot

Anders Martin

Suppleant