Styrelse

Styrelsen i AIK Bandy väljs av AIK Bandyförenings årsmöte.

På AIK Bandys årsmöte den 31:e augusti 2017 valdes följande styrelse:

Marco Engborg

Ordförande

Jonas Galotta

Vice ordförande

Linda Jonsson

Kassör

Åke Lind

Ledamot

Anders Martin

Adjungerad

Sören Karlsson

Ledamot