Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

 

AIK Bandyförening
Postadress: Box 1435, 171 28 Solna
Mailadress: bandy@aik.se
Telefon: 070-730 12 01
Fax: 08-730 12 10
Plusgiro: 65 36 13 – 0