Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till?
Kontakta oss! 

 

 
Marknad:

 

Ronnie Smith 
Mailadress: ronnie.smith@gnagetbandy.se
Telefon: 070-555 91 75

 

Allmänt: 

 

AIK Bandyförening
Postadress: Box 90220, 12023 Stockholm
Mailadress: kansliet@gnagetbandy.se
Telefon: 070-307 97 37
Plusgiro: 65 36 13 – 0