Att gå på match

Säkerhet 
Följande gäller vid besök av AIK Arena under matcher eller övriga evenemang arrangerade av AIK Bandy.
Visitation inför tillträde till match och övriga evenemang. Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig i visitation.

Det är förbjudet att till arena eller evenemang (gäller både hemma- och bortamatcher) att medföra alkohol och andra droger. Det är även förbjudet att medföra pyrotekniska pjäser (bengaler och knallskot), vapen och andra farliga och riskmedförande föremål.

”Pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndighet får inte innehas eller användas på en idrottsanläggning när idrott pågår”

“Den som bryter mot detta kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Den som är berusad, eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet, sexualitet eller etniskt ursprung samt religion äger ej tillträde till arenan eller evenemang arrangerade av AIK Bandy.
Detsamma gäller den som önskar medföra flagga eller banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.

Person som gör sig skyldig till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avvisas från arenan eller event. Personen riskerar att bli avstängd från match eller event på samtliga elitseriematcher inom Svensk bandy upp till 1 år.

Överträdelser och andra brott polisanmäls omgående.

AIK Bandy önskar varmt välkommen till match och evenemang!

Kameraövervakning
Under match eller annat event arrangerat av AIK Bandy kan personuppgifter samlas in genom rörlig film eller annat media. AIK Bandy är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter enligt fastställd policy och gällande lagstiftning (GDPR).

Genom att passera entré in till AIK Arena genomför du som besökare ett ”aktivt godkännande” till att dina personuppgifter i form av foto och film kan komma att samlas in under match eller evenemang.