Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till?
Tveka inte med att kontakta oss! 

Biljetter

Frågor kring match och biljetter
Mailadress: biljetter@aikbandy.se

(öppet under säsong)

Allmänt

AIK Bandyförening
Box 90220

120 44 Stockholm

Mailadress: kansliet@aikbandy.se

Plusgiro: 65 36 13 – 0