Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till?
Tveka inte på att kontakta oss! 

Marknad

Ronnie Smith 
Mailadress: ronnie.smith@aikbandy.se
Telefon: 070-555 91 75

 

Biljetter

Frågor kring match och biljetter
Mailadress: biljetter@aikbandy.se

 

Allmänt

AIK Bandyförening
Box 90220

120 44 Stockholm

Mailadress: info@aikbandy.se

Plusgiro: 65 36 13 – 0