Angående AIK:s anmälan av Svenska Bandyförbundet

AIK har nu tagit del av de handlingar som SBF har skickat in till Riksidrottsnämnden (RIN). 

Som svar på anmälan om det transferstopp som helt oväntat infördes inom svensk bandy och som vår egen serieförening i efterhand har förstått vara rent vansinnigt (och pudlat gällande). AIK har ansett att beslutet strider mot spelarnas arbetsrätt samt omkullkastar klubbarnas möjliga transferstrategier.AIK har påstått att ärendet varken har förankrats eller beretts på sedvanligt sätt och i den delen har bl a Tävlingskommittén vitsordat AIK:s påstående.

Här är aktuellt läge gällande anmälan:

AIK har i anmälan efterfrågat fyra dokument från styrelsemötet:

  • Kallelse- Dagordning- Beslutsunderlag- Justerat protokoll
  • SBF har svarat med att skicka in ett protokoll som inte är justerat, ej heller komplett.
  • AIK har tagit del av protokollet och noterar den enda text som ligger till grund för beslutet:
  • ”TransferfönsterStyrelsen beslutade att forma en regel för att stänga transferfönstret mellan 1/11 2020 – 15/1 2021, med dispens för särskilda fall. Per-Anders* och Jesper** tar fram förslag på skrivelse.” *Gustafsson **Kärrbrink

Det finns ett flertal saker att anmärka på i texten ovan, men det mest anmärkningsvärda är att ordförande Per-Anders Gustafsson och Jesper Kärrbrink dagen efter går ut med nyheten att transferfönstret stängs den 28 oktober. En välvillig tolkning av den svårbegripliga texten talar om den 1 november. Ordföranden i vårt svenska bandyförbund ändrar således styrelsens beslut över natten och beslutar själv om ett nytt datum – anmärkningsvärt.Till saken hör naturligtvis att klubbarna/spelarna fick denna information efter kl 20 den 26 oktober, vilket föranledde att inga transfers skulle kunna hinnas med rent praktiskt, där hade det varit en stor skillnad om styrelsens beslut hade gällt. 

Det finns anledning att återkomma i frågan efter RIN´s dom, men vi anser att uppmärksamheten ärendet får är bra då det tydliga mönster som aktuella ärenden följer, vittnar om att inte allt står rätt till hos makthavarna i SBF.
AIK har även anmält SBF´s beslut att stänga serierna till RIN. Det handlar inte som sakfrågan utan den demokratiska processen som än en gång har satts ur spel. Även i denna fråga har vår elitförening och Tävlingskommittén negligerats och konsekvenserna för elitklubbarna och de centrala avtalen har inte beaktats av ett förbund som beslutar lite som de känner för.

//AIK Bandy