Det är många frågor som återstår

AIK har arbetat med många frågor som involverar vår ligaförening (FSE) samt Svenska Bandyförbundet (SBF). När AIK ansåg att svarstiden med råge översteg den förväntade och rimliga, drev klubben ett urval av frågorna publikt. Nu har den viktiga frågan om förlängd säsong samt ändrat finaldatum äntligen meddelats, vilket många fler klubbar än AIK är tacksamma för. Spelarnas hälsa har varit det viktigaste i frågan och vi noterar med glädje att det kan bli tal om ytterligare flexibilitet gällande spelschemat om nöden kräver. Tack!

AIK är mindre nöjda med att resterande frågor fortfarande ”processas”. Vår uppfattning är att samtliga frågeställningar fortsatt skulle ha klarats av inför seriestart och vi förväntar oss svar innevarande vecka för att kunna planera återstoden av pågående säsong samt nästa.

Det finns två aktuella frågeställningar som sticker ut. Tålamodet hos fler klubbar än AIK är över gällande domaravgifter samt årets avgifter från SBF. Vi tar det igen:

Domaravgifter

Sedan tidig säsong har det förts en dialog med Sveriges domare om nedsättning av domaravgifter under pågående pandemi. Denna fråga är på intet sätt avgjord officiellt. AIK har fått information om att en nedsättning på avgifterna ska ske från årsskiftet som till största delen består i att domare i större utsträckning hämtas från närområdet. AIK och andra klubbar utesluter inte att det kan påverka lag negativt samt att utvecklingen bland domarna kan bromsas upp, vilket vore olyckligt.

AIK är ute efter en långsiktig förändring. Det finns olika avgifter som kostar klubbarna pengar när det handlar om domarkostnader. Domare äger i dag rätt till ett domararvode, reseersättning, restidsersättning samt traktamente. Vid en första anblick kan det kännas okej, men börjar vi skärskåda ersättningsnivåerna ser man enkelt att reseersättningen är hela 33 kr per mil, mot 18,50 kr som används i samhället i stort.

Enkelt uttryckt finns det skäl och möjligheter att se över dessa avgifter och nivåer här och nu, speciellt i dagar där pandemi tvingar spelare, ledare och klubbar till stora eftergifter ekonomiskt. Domarna ska vara fredade på isen, men här hamnar de i hårkorset.

Låt oss exemplifiera hur en debitering från en assisterande domare vid en av AIK:s senaste matcher ser ut:

Domararvode, 2.350 kr
Resa med egen bil, 84 mil x 33 kr = 2.785,20 kr (33,16 kr/mil)
Restidsersättning, 16 tim = 500 kr
Heldagstraktamente, 220 kr
Total kostnad = 5.855 kr

Enligt AIK:s uppfattning ska domare få ett fastslaget domararvode samt ersättning för sina faktiska kostnader där resa med egen bil inte får överstiga 18,50 kr. Övriga ersättningar förväntas ingå i det domararvode som finns.

Vi ber nu ansvariga att omedelbart justera debiteringarna retroaktivt för säsongen 2020/21 och inleda en ny avtalsförhandling för kommande år då budgetarbete redan pågår hos klubbarna. I annat fall tvingas klubbarna tillsammans skapa ett erbjudande med de belopp som vi själva anser vara rimliga.

Svenska Bandyförbundets avgifter

Det är tydligt att SBF duckar frågan helt. Inga svar eller diskussioner förs på klubbnivå och det är fortsatt SBF och ovan beskrivna domare, som är helt skadelösa under pandemisäsongen 2020/21. Det är inte klokt och måste ändras omedelbart.

Klubbar får i bästa fall 43 % av sina intäkter genom stöd från RF.
En given symbolhandling är att årets avgifter från SBF ligger på samma nivå och att mellanskillnaden omedelbart regleras till de klubbar som får bedriva sin tävlingsverksamhet.

När det gäller spel i lägre divisioner samt ungdomsverksamhet har SBF inte kommunicerat någonting heller. Det kan väl inte vara så svårt att meddela att full återbetalning sker i det fall det inte blir spel eller att en procentuell återbetalning sker om det blir spel i någon form. Svaren ska vara klara nu – debatten kan inte börja längre fram bara för att slutgiltiga beslut om säsongen inte finns tagna.

Bandyförbundet har råd att genom dessa symbolhandlingar visa att man bryr sig om sporten. Det finns åtskilliga miljoner i förbundets kassa och under pandemiåret är t ex hela budgeten för landslagens tävlingsverksamhet kvar. Det finns inte en chans att förbundet ska få bygga kassa ett år då föreningarna kämpar och blöder.
Action omedelbart, tack!

/Ledning och styrelse för AIK Bandy