Riksidrottsnämnden ger AIK rätt

Disciplinnämnden (DN) fällde AIK i fråga om överträdelser gällande aktuella Covid 19-bestämmelser i samband med matchen mot Villa Lidköping den 9 januari. AIK överklagade naturligtvis beslutet då klubben ansåg domen felaktig.

Efter en lång tids väntan då DN i sin dom meddelat fel part för överklagande, fördes ärendet över till Riksidrottsnämnden (RIN) för slutligt avgörande.

Helt i linje med AIK:s förväntningar har nu RIN gett AIK rätt och därmed avslås Olle Modins initiala anmälan och DN:s efterföljande beslut som innehöll bötesbelopp om 15.000 kronor.

AIK är tacksamma för att det finns högre instanser än DN så att ärenden, likt i civila domstolar, kan prövas på en högre och oftast mer kompetent nivå.