Kallelse till AIK Bandys årsmöte

Årsmötet 2021 i AIK Bandyförening kommer äga rum den 13 augusti klockan 18:30. Då pandemi fortsatt råder och smittspridning fortsätter vara en risk avser styrelsen att undvika fysiskt möte genom att i år föra ett digitalt årsmöte. 
Mötet kommer ske via den digitala mötesplatsen Teams. 

Föranmälan krävs för att delta vid årsmötet och sker via formuläret nedan. Länk till det digitala mötet skickas ut löpande. Har du inte fått en länk ombedes du maila kansliet@aikbandy.se så skickas en länk ut manuellt. 

Vänligen notera att det är viktigt att ansluta till mötet i god tid innan start för att säkerställa att du kan delta på optimalt sätt. Grundläggande för mötet är att mikrofon, kamera och övrig teknik fungerar som den ska. 

Längre ner under formuläret hittar du möteshandlingar. Notera att möteshandlingarna endast finns tillgängliga för nedladdning fram tills årsmötet avslutats.

Föranmälan till årsmötet har stängts. 

MÖTESHANDLINGAR

Dagordning                                                                                                                                                                     (ladda ner)

Stadgar AIK Bandy                                                                                                                                                       (ladda ner)

Årsredovisning och revisionsberättelse                                                                                                       (ladda ner)

Budget                                                                                                                                                                                (ladda ner)