Styrelse och organisation

Styrelsen i AIK Bandy väljs av AIK Bandyförenings årsmöte.
På AIK Bandys årsmöte den 8 augusti 2019 valdes följande styrelse:

MARCO ENGBORG

Ordförande

BOSSE FASTH

Ledamot

PERCY SUNDBERG

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Ledamot

Johan Segui

Klubbchef
johan.segui@aikbandy.se
0704-31 12 35 

JASMINE KLASEN

Ekonomi 
ekonomi@aikbandy.se
0703-07 97 37

RONNIE SMITH

Marknad 
ronnie.smith@aikbandy.se
0705-55 91 75

JONAS GALOTTA

Sportchef 
sportchef@aikbandy.se
0732-56 00 00