TILL DIG SOM ARBETAR MED BANDY

Du som arbetar med bandy, främst Elitseriens dam- och herrlag, och önskar närvara vid våra matcher informeras här om vad som väntas av dig från AIK Bandys sida. 

AIK Bandy har två lag i elitserien och följer därmed deras riktlinjer och regelverk. AIK Bandy finns i distrikt Stockholm och är alltså även en del av Stockholm bandy som står under Svenska Bandyförbundet. 

Med detta vill vi förmedla att representanter från dessa instanser givetvis är välkomna att se våra matcher live på plats i AIK Arena. 

Vi kräver dock att riktlinjerna till höger följs för att vi ska kunna garantera inträde. 

AIK Bandy följer främst de riktlinjer som huvudföreningen AIK har tagit fram och använder oss av AIK:s interna regelverk som grundläggande vägledning.
Detta innebär att vi först och främst följer AIK:s huvudförening och dess budskap framför övriga instanser som Elitserien och Svenska Bandyförbundet. 

Vänligen respektera detta!

Du som arbetar för Svenska Bandyförbundet, bandydistriktet Stockholm eller Elitserien välkomnas till våra matcher och väntas följa nedanstående regelverk. 

 • Du måste, precis som press & media, skicka in en ackrediteringsansökan. Det räcker alltså inte att visa upp legitimationskort för att garanteras entré. Korten som delas ut av Svenska Bandyförbundet förmedlas nedan.
  • Legitimationskort 2021/22

  • Kort för stora grabbar/tjejer

  • Domarkort samt andra kort för utmärkelser utgivna av Svenska Bandyförbundet och dess distriktsorganisationer.

 • AIK hänvisar till Svenska Bandyförbundets hemsida där det tydligt står skrivet att den lokala klubben själva bestämmer hur vida dessa kort räknas som giltig entré.
  • ”Lokala avvikelser kan förekomma som anslås av respektive förening”
  • ”Vid ett normaltillstånd med full publiktillgång gäller enskild klubbs bokningsförfarande av biljett i samband med giltigt SBF:s frikort. Se respektive klubbs biljettinformation”

 • Du väntas följa samma regler som tilldelats publik i AIK Arena. Du får inte tillgång till området kring isen, spelargång och omklädningsrum. Du har inte heller tillgång till våra privata serveringsytor. 
 • Du som givits entré via ackreditering samt uppvisande av kort förväntas agera som en representant för Svenska Bandyförbundet. Ordningsstörande och respektlöst beteende kommer att rapporteras och innebära avstängning från att följa våra matcher. I det fall att Svenska Bandyförbundet motsäger sig inkommen rapport kommer AIK utgå från vårt egna regelverk och utöver detta avgöra vilken utgång ärendet kommer få. 

Vi ber er respektera detta och gärna återkomma med feedback och information om det är något ni undrar över. Hör av er till alexandra.alma@aikbandy.se.